A Tisza Park Kft. minőség-, környezet- és munkabiztonság politikája

Működési területünk

 

 

Szolgáltatásaink – a munka-, tűz-, környezetvédelem, a foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint ezek szakmai környezetében végzett felülvizsgálatok, ellenőrzések, szaktanácsadási tevékenységek – jogszabályok és szabványok, hatósági állásfoglalások, szakmai tapasztalatok mentén működnek, de mindezek kiszolgálása során különös gondot fordítunk mind a saját mind a partnereink munkatársainak egészségére, a biztonságos munkavégzésre és az egészséges és biztonságos munkakörnyezetre.

Stratégiai céljaink

 
  • Folyamatosan fejlesztett és ellenőrzött magas színvonalú szakmai tevékenység,
  • jogszabályoknak és előírásoknak, felügyelő hatóságok elvárásainak megfelelő szolgáltatás,
  • stabil piaci pozíció, magasan jegyzett megbízhatóság és korrektség,
  • az ember-környezet kapcsolatának javítása konkrét intézkedésekkel (munkaegészségügyi és munkavédelmi prevenció, környezetbarát anyagok, eszközök, technológiák alkalmazása, a keletkező hulladékok szelektív, biztonságos gyűjtése és kezelése),
  • partnereink tevékenységének tudatos munkabiztonsági és környezetvédelmi támogatása a jogszabályi környezeten kívül, a gazdasági lehetőségeiken belül is,
  • integrált irányítási rendszer működtetése, folyamatos javítása, teljesítményének és eredményességének fokozása, erőforrások gazdaságos kihasználása.

Elkötelezettségünk a minőség iránt

 

Tevékenységünkkel komplex és magas színvonalú támogatást kívánunk nyújtani partnereinknek, a vállalkozások és az intézmények vezetőinek, abban, hogy biztosított legyen munkakörnyezetük jogi és szakmai elvárásoknak való megfelelése. Az együttműködés lehetővé teszi partnereink problémáinak folyamatos feltárását, a megoldások rendszerezését, lehetőségeiken alapuló kivitelezését, dokumentált és ellenőrizhető formában. Az előírások folyamatos követésével, folyamatos képzéssel, naprakész, több csatornán alapuló információs rendszert tartunk fent, dokumentumainkat folyamatosan fejlesztjük, nagy hangsúlyt fektetve a jogi megfelelőségre, szakmaiságra, közérthetőségre és alkalmazhatóságra.

Elkötelezettségünk a környezetünk iránt

 

A társaság vezetése olyan tudatos gazdálkodás folytat, mely mindig szem előtt tartja a munka környezetének rendjét, tisztaságát, energiatakarékos fenntartását. Célunk, hogy korszerű eszközökkel és anyagokkal dolgozzunk, azok felhasználását optimálisan csökkentsük. Tevékenységünk, partnereinknek nyújtott szolgáltatásaink mintát és példát kell, hogy mutassanak, a Környezet védelme, a fenntartható fejlődés érdekében.

Elkötelezettségünk a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránt

 

A társaság vezetése olyan tudatos gazdálkodást folytat, mely mindig szem előtt tartja a munkatársak biztonságos és egészséges munkavégzését. Célunk, hogy a feladatok ellátásához az egészséget nem veszélyeztető anyagok, gépek, eszközök álljanak rendelkezésre, hogy a munkahelyek komfortosak és biztonságosak legyenek. Ha kockázatokkal kell számolnunk, azt előzetesen elemezzük, intézkedéseket teszünk csökkentésükre, illetve gondoskodunk a megfelelő védelemről. Tevékenységünk, partnereinknek nyújtott szolgáltatásaink mintát és példát kell, hogy mutassanak, az Ember egészségének megtartása, a felnövekvő generációk egészséges fejlődése érdekében

A társaság a fentiek alapján hozta létre, működteti és tanúsíttatja Minőségirányítási rendszerét – (MSZ EN ISO 9001), valamint tartja fent a Környezetközpontú (MSZ EN ISO 14001) és a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági (MSZ 28001) rendszert.

TISZA PARK KFT. – EMBER ÉS KÖRNYEZET

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Ellenőrzés tervezett időpontja:
Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Ellenőrzés tervezett időpontja: (év/hónap)
Egyéb adatok: