Szakértői tevékenység

Munka-, tűz- vagy környezetvédelmi elvárások? Hatályos jogszabályok? Alkalmazott szabványok? Hatósági előírások? Megválaszoljuk! Várjuk érdeklődését elérhetőségeinken, kérje ajánlatunkat.

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktanácsadás

Két évtizedes szakmai tapasztalat és referencia, a jogszabályok naprakész ismerete, a hatóságok ellenőrzési gyakorlatának nyomon követése alapján vállaljuk Vállalkozásának, Szervezetének átvilágítását, a felmerülő feladatok megoldását, a helyes működési gyakorlat kialakítását, a rendszer működésének folyamatos fenntartását.

Munkavédelmi szabályzás

Tevékenységük ismeretében a vonatkozó jogszabályokat beillesztjük Szervezetük rendszerébe, meghatározzuk, és ahol elvárás, elkészítjük, az előírások által megkövetelt feladatok és dokumentumok körét.

Munkabiztonsági szaktevékenység keretében vállalkozunk:

 • Munkavédelmi oktatások megtartására
 • Munkahelyi kockázatelemzés és értékelés elkészítésére
 • Kémiai biztonság kockázatelemzésére
 • Munkabalesetek ügyintézésére
 • Munkakörnyezeti mérésekre
 • Munkahelyek, gépek és eszközök, technológiák munkavédelmi szempontú vizsgálatára

Vállalkozunk speciális képzettséget, ismeretet igénylő szakmai feladatok ellátására

 • Specifikus kockázatbecslésekre: biológiai tényezők kockázatelemzésére, egészségügyi intézmények számára az éles, hegyes munkaeszközök által okozott kockázatok értékelésére,
 • Kisgépkezelők oktatására
 • Munkahelyi elsősegélynyújtók képzésére
 • Tároló állványok ellenőrzésére

Tűzvédelmi szaktanácsadás

Két évtizedes szakmai tapasztalat és referencia, a jogszabályok naprakész ismerete, a hatóságok ellenőrzési gyakorlatának nyomon követése alapján vállaljuk Vállalkozásának, Szervezetének átvilágítását, a felmerülő feladatok megoldását, a helyes működési gyakorlat kialakítását, a rendszer működésének folyamatos fenntartását.

Tűzvédelmi szabályzás

Tevékenységük ismeretében a vonatkozó jogszabályokat beillesztjük Szervezetük rendszerébe, meghatározzuk, és ahol elvárás, elkészítjük, az előírások által megkövetelt feladatok és dokumentumok körét.

Tűzriadó tervek készítése

Minden váratlan helyzetre fel kell készülniük, akár tűzeset, akár bombariadó, vagy más katasztrófa helyzet áll elő. A Tűzriadó terv elkészítésére, a gyakorlatok lebonyolításának felügyeletére is vállalkozunk.

Tűzvédelmi szaktevékenység keretében vállalkozunk:

 • Tűzvédelmi oktatások megtartására
 • Tűzoltó készülékek ellenőrzésének megszervezésére
 • Tűzvédelmi rendszerek kialakításának, felügyeletének támogatására szakemberek bevonásával
 • A tűzvédelemben előírt készülékek, táblák, egyéb eszközök beszerzésére

Vállalkozunk speciális képzettséget, ismeretet igénylő szakmai feladatok ellátására

 • Tűzveszélyes tevékenységet végzők tűzvédelmi szakvizsgájának megszervezésére

Környezetvédelmi szaktanácsadás

Két évtizedes szakmai tapasztalat és referencia, a jogszabályok naprakész ismerete, a hatóságok ellenőrzési gyakorlatának nyomon követése alapján vállaljuk Vállalkozásának, Szervezetének átvilágítását, a felmerülő feladatok megoldását, a helyes működési gyakorlat kialakítását, a rendszer működésének folyamatos fenntartását.

Környezetvédelmi szabályzás

Tevékenységük ismeretében a vonatkozó jogszabályokat beillesztjük Szervezetük rendszerébe, meghatározzuk, és ahol elvárás, elkészítjük, az előírások által megkövetelt feladatok és dokumentumok körét.

Környezetvédelmi szaktevékenység keretében vállalkozunk:

 • Környezetvédelmi azonosítók – KÜJ, KTJ – ügyintézésére: az alapállapot felmérésére, a szükséges bejelentések, regisztrációk elvégzésére
 • Környezetre vonatkozó hatósági adatszolgáltatás biztosítására a hulladékképződés, levegőtisztaság, környezetei zaj, szennyvíz területén
 • Veszélyes hulladékok teljes körű ügyintézésére: Gyűjtőhely üzemeltetési szabályzására, veszélyes hulladékok beazonosítására, elszállítására, elszállíttatására, dokumentálására
 • Üzemnaplók vezetésére, éves jelentések elkészítésére

Vállalkozunk speciális képzettséget, ismeretet igénylő szakmai feladatok ellátására

 • Környezetbe kibocsátott szennyező anyagok mérése, dokumentálása, – akkreditált laboratóriumok közreműködésével - intézkedési tervek készítése
 • Építési-, vízjogi- telepengedélyezési eljárások környezetvédelmi fejezeteinek elkészítése

Vállajuk a tevékenységük során alkalmazott veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának szakmai támogatását

 • A kémiai biztonság szabályzását
 • A biztonsági adatlapok rendszerezését, pótlását, értelmezését
 • A hatósági bejelentéseket, ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetését
 • Iparbiztonsági ügyintézésben, üzemazonosítási eljárásban való közreműködést
 • A kémiai biztonság kockázatértékelését
 • Intézkedési, vészhelyzeti tervek készítését

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Ellenőrzés tervezett időpontja:
Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Ellenőrzés tervezett időpontja: (év/hónap)
Egyéb adatok: