Megfelelőségértékelési tevékenység

Kijelölt szervezetként 2005 óta végezzük a játszótéri eszközök ellenőrzését.

Az eszközök számának megadása az Önök által vezetett Adatlap szerint a legegyszerűbb. Az ellenőrzésbe bevonjuk a homokozót, babaházat, mászókát, csúszdát, hintát és minden olyan eszközt, amit a vonatkozó szabvány hatálya alá tartozik. Nem tárgya e szabványnak a kerti bútor (pl. pad, asztal), a sporteszköz (pl. a pin-pong asztal), és a kerítés sem.
 

Jogszabályi kötelezettség Településük, Intézményük – iskolák, óvodák, bölcsődék – valamint éttermek, szállodák, fürdők területén épített, üzemeltetett játszóterek biztonságosságának ellenőrzése arra kijelölt szervezettel:

 • Új játszótéri eszközöket a telepítést követően, a használatba vételt megelőzően
 • Meglévő játszótéri eszközöket nagyjavítást követően,
 • Minden játszótéri eszközt – legalább négy évente – időszakos biztonsági ellenőrzés céljából.

A megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárása alapján Budapest Főváros Kormányhivatala (korábban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, még korábban a Gazdasági Minisztérium) által kiadott és felügyelt Kijelölési okirat alapján végezzük a játszóterek, játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzését:

 • Elvégezzük a helyszíni felülvizsgálatot a vonatkozó jogszabály és szabvány követelményeknek megfelelően
 • Elkészítjük és néhány munkanapon belül átadjuk az előírt dokumentumokat, papíralapon és elektronikus másolatban
 • Igény szerint vállaljuk a szakmai megállapításokra, előírásokra vonatkozó személyes vagy távkonzultációt.
 • Szakmai segítséget nyújtunk az üzemeltetés, karbantartás helyes gyakorlatának kialakításában.
 • Támogatjuk munkájukat a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala részére szükséges adatszolgáltatásban.
 
 

A játszóterek ellenőrzésének megfelelő eljárásrend szerint végezzük a tornaszerek szabványkövetelmények szerinti felülvizsgálatát.

Felelős üzemeltetői gyakorlat a torna- illetve edzőtermek, sportudvarok eszközeire vonatkozó biztonság fenntartása, dokumentálása, azok megfelelőségének igazolása. Különösen fontos azokban az intézményekben, ahol a szokásos iskolarendszerű képzésen túl tömegsport, közösségi foglalkozás is folyik, a tanítási órákon kívül, szakmai felügyelet nélkül. A helyes gyakorlat szerint legalább 5 évente el kell végeztetni a biztonsági felülvizsgálatot, független és pártatlan szakmai szervezettel.
További hasznos információk a Szakmai Útmutatónkban.

Hatályos szabványsorozat írja elő a tornaszerek biztonsági követelményeit és vizsgálati módszereit, melyet kiegészítünk a munkavédelem – a munkabiztonság és munkaegészség – területén hatályos jogszabályokkal, valamint a megfelelőségértékelő szervezetekre előírt elvárásokkal.
Vállaljuk

 • bordásfalak
 • kézilabda kapuk
 • kosárpalánkok
 • mászókötelek szilárdsági és stabilitási ellenőrzését, terheléses vizsgálatát.

Vállaljuk továbbá

 • tornatermi térelválasztó berendezés
 • tornatermi kosárlabda palánkot mozgató berendezések üzembe helyezést követő, a vonatkozó szabvány szerinti időszakos biztonsági felülvizsgálatát.

A megbízás keretében

 • elvégezzük a helyszíni felülvizsgálatot a vonatkozó szabványkövetelményeknek megfelelően,
 • elkészítjük és néhány munkanapon belül átadjuk a jegyzőkönyveket.
 • Igény szerint vállaljuk a szakmai megállapításokra, előírásokra vonatkozó személyes vagy távkonzultációt.
 • Szakmai segítséget nyújtunk az üzemeltetés, karbantartás helyes gyakorlatának kialakításában.

2020. november 30-án hatályba lépett az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet, amely a kondiparkok, kültéri fitnesz eszközök üzemeltetési feltételeit írja elő.

Az üzemeltetőknek a szabványos fitnesz eszközök szakszerű telepítése, megfelelő műszaki állapotban tartása, és a karbantartás rendszeres elvégzése, valamint a szükséges dokumentumok megőrzése képezi a legfontosabb teendőit.

A megfelelő műszaki és biztonsági állapot tanúsítását kijelölt szervezetek végzik. A rendelet hatályba lépését követően az üzemeltetők megfelelőségi tanúsítvány birtokában működtethetik a kültéri fitneszeszközöket.

Jogosultságunk birtokában vállaljuk, hogy az üzemeltetésükben lévő kültéri fitnesz eszközök műszaki vizsgálatát elvégezzük, illetve ellenőrizzük az előírt dokumentumok meglétét/megfelelőségét. A vizsgálat megfelelő eredménye alapján, az eljárás végén kiadjuk az üzemeltető nevére szóló megfelelőségi tanúsítványt.

A kijelölt szervezetektől megkövetelt eljárásrend és az integrált minőségirányítási rendszerben működtetett szakmai gyakorlat alapján végezzük a raktári állványok szabványkövetelmények szerinti felülvizsgálatát.

A munkabiztonságot szolgáló jogszabályi környezet, a hatósági ellenőrzések gyakorlata ráirányította a figyelmet a raktározás, tárolás céljára alkalmazott állványok, polcok szakszerű üzemeltetésére, terhelésének, állapotának ellenőrzésére. A vonatkozó szabvány előírása szerint az időszakos ellenőrzéseket műszakilag felkészült személynek, legalább 12 havi gyakorisággal, jegyzőkönyvvel dokumentáltan kell elvégeznie.

Társaságunk vállalja a telepített acélszerkezetű, szerelt, illetve hegesztett tárolóeszközök felülvizsgálatát, időszakos ellenőrzését az alábbi tartalommal:

 • Helyszíni ellenőrzés a vonatkozó szabvány 9. fejezetének előírásai szerint, a telepített acélszerkezetű szerelt vagy hegesztett tárolóeszközök oszlopain, merevítő-elemein, hossztartóin terhelt állapotban történő vizsgálattal, a rendszerek sérüléseire-, valamint a megengedett rugalmas és maradó alakváltozásainak megállapítására.
 • Színkóddal történő minősítés, az állványzaton elhelyezett matricával az eredmény alapján
 • Jegyzőkönyv készítése, fotókkal, megállapításokkal, értékeléssel és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokkal.

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Ellenőrzés tervezett időpontja: (év/hónap)
Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Ellenőrzés tervezett időpontja:
Egyéb adatok:

Kérjük, töltse ki űrlapunkat

Egyéb adatok: