Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

A munkavédelmi törvény előírása alapján kötelező Vállalkozásának, Szervezetének munkavállalói számára biztosítani a foglalkozás-egészségügyi alapellátásban való részvételt. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást csak működési engedéllyel rendelkező - az abban szereplő telephelyen, rendelőben és csak - szakorvos, szakasszisztens nyújthat.

Martfűi rendelőnkben működési engedélyünk alapján végezzük

  • a munkaköri alkalmasság orvosi - előzetes, időszakos, soron kívüli és záró - vizsgálatát, a hét minden napján, szervezetten és a lehető legkisebb munkaidő kieséssel.
  • a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását, bejelentését.

Munkaegészségügyi szaktevékenység keretében végezzük

  • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak rendszeres, dokumentált ellenőrzését,
  • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
  • a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok ellátását.
  • Vezetjük és biztosítjuk a kötelező adatszolgáltatásokat.
  • Részt veszünk a munkavédelmi üzembe helyezésnél, az üzemi szemlén, a kockázatértékelésben, megbízónk munkabiztonsági szakemberével együttműködve.
  • Közreműködünk az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének kialakításában,
  • az elsősegélynyújtás rendszerének kiépítésében és fenntartásában, valamint
  • a foglalkozási rehabilitációban.